مستر30-5-15

  تغذیه کننده عناصر ماکرو و میکرو

گروه کودهای مستر، کودهای کاملی می باشند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می باشد. از ویژگی های این کودها، درصد های مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می-باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده اند. این کود بصورت میکرو کریستال بوده و دارای درجه خلوص بسیار بالا با قابلیت انحلال کامل می باشد که عاری از عناصر مضر مانند کلر و سدیم بوده و دارای تاثیرگذاری و سرعت جذب بسیار مطلوبی هستند.


مستر 30-5-15 حاوی15% نیتروژن، 5%فسفر و 30% پتاسیم می باشد که با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم و مقدار متوسط نیتروژن یک فرمول کودی مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در اوایل فاز زایشی به  منظور بهبود کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. این فرمول علاوه براین دارای 2% منیزیم می باشد که با تامین نیاز منیزیم گیاه در فاز زایشی به سرعت رشد و کیفیت محصول کمک خواهد کرد که هم قابلیت استفاده بصورت محلولپاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

 

ترکیبات

N%

P2O5%

K2O%

MgO%

SO3%

B(ppm)

Mn(ppm)

Zn(ppm)

Cu(ppm)

Fe(ppm)

15

5

30

2

-

200

300

100

50

700

مشخصات فیزیکی

فرمولاسیون

PH

حلالیت (gr/100ml)

رنگ

هدایت الکتریکی (EC)

بسته­بندی

میکروکریستال

5.6

35

قرمز

1.063

10-25- 2.5 کیلویی

 

 فواید مصرف کود مستر:

1- بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

2-برطرف کننده عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل زایشی

3-افزایش کمیت و کیفیت محصول 

 میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان 15-10 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: برای هر نوبت کوددهی با دوز 3-2 در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان300-150 گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد.

صیفی جات گلخانه ای و گیاهان زینتی: برای هر نوبت کود دهی با دوز 2-1.5 در هزار روی برگها محلوپاشی یا به میزان 1.5-0.5 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

 

***مستر 30-5-15 در طول فصل زایشی قابلیت استفاده دارد***

123movie