کشاورزان عزیز در اختلاط سموم دقت فرمائید:

اختلاط سموم یک مبحث کاملا تخصصی می باشد. این بدین معنی نیست که اختلاط سموم نبایست انجام پذیرد، بلکه می بایست با دقت و آگاهی از تاثیر هر کدام انجام پذیرد. در بحث زیر سعی شده خلاصه ایی از نکات عمومی و مهم تر ارائه گردد منتهی توصیه کارشناس متخصص کلید موفقیت در کلیه عملیات های زراعی می باشد.

برای سمپاشی درختان با حشره کش حتما از نازل مخروطی و برای سمپاشی با علف کش و قارچ کش از نازل خطی (T-JET) استفاده کنید.

 دقت کنید فشار سم پاش تراکتور معمولا بین 3 و 4 تنظیم میگردد در صورتیکه در اکثر موارد بدلیل وجود اندکی باد در مزرعه می توان فشار نازل را کمتر کرد و اجازه داد تا ذرات مخلوط با جریان هوا منتقل گردند که این امر بیشتر در محلول پاشی کود ها توصیه می شود زیرا بر خلاف محلول پاشی سموم که نیاز به شستشو و نفوذ به داخل کانوپی می باشد، در محلول پاشی کودها تنها خیس شدن سطح برگ به حالت شبنم کافیست .

 تركيب سموم مسي با حشره كشهاي فسفره توصیه نمی شود

کودهای حاوی کلسیم باکودهای حاوی فسفر ناسازگاری دارند

کودهای شیمیایی (ماکرو ومیکرو)با هیچکدام از سموم ارگانوفسفره قابل اختلاط نیستند

کودهای روی ،بور،ودیگرعناصر فلزی نظیرآهن مس ....موجود درفرمولاسیون کودهای ماکرو ومیکرو باسموم فسفره واکنش سریع شیمیایی انجام داده باعث تجزیه سم وبی اثر شدن آن میگردد

 افزودن صابون و کود اوره به علفکش اثر افزایشی دارد

سموم با فرمولاسیون EC را نمیتوان با سموم با فرمولاسیون WP  یا قارچ کش و علفکش مخلوط کرد

 از اختلاط سولفات آهن با تو فور دی اجتناب نمائید

به هیچ وجه پاراکوات را با رانداپ مخلوط نکنید

بهتر است محلول پاشی کودهای حاوی مس و یا کلسیم به تنهایی انجام پذیرد.

اختلاط کودهایی که حاوی اسید هیومیک بالا هستند با کودهای پتاس بالا با احتیاط انجام پذیرد بخصوص در سیستم آبیاری

بهتر است یک روز قبل از محلول پاشی باغ آبیاری شود.

مجددا دقت فرمائید کود هایی که بصورت پودر قابل حل در آب هستند امکان اختلاط با سموم قابل حل در آب و امولیسیفایرها را ندارند.

اختلاط علفکشها با حشره کشها جز در موارد خاص صحیح نیست

ادجوانت ها اثر علفکش را تشدید می کنند

بهتر است قبل از هر اختلاط،  نمونه کوچکی از مخلوط را تهیه کرده و بعد از حصول اطمینان از عدم ناسازگاری در محدوده کوچکی از مزرعه تست کنید و پس از اطمینان از صحیح بودن پروسه اقدام به سمپاشی کل مزرعه نمائید. (این مسئله در زراعت از اهمیت بیشتری نسبت به باغ دارد)

اختلاط کود یا سم با PH  های متفاوت صحیح نیست و بهتر است محلول با تعدید کننده های PH  تنظیم شود.

برای خنثی کردن اثر شوک بعد از سم پاشی  در گیاه بهتر است از مگافول استفاده شود. مصرف مگافول تا 30% مصرف سم را کاهش می دهد به این معنی که در محلول پاشی دیازینون به مقدار 1.5 لیتر در هزار میتوان از یک لیتر دیازینون همراه با یک لیتر مگافول استفاده کرد.